Vi jobbar med mark....
A.R.C. Marktjänst   070-6256259
Vi jobbar med mark....
Välkommen till A.R.C. Marktjänst!
Fuktproblem i källare? Vi hjälper dig med att gräva upp och lägga ny dränering och utföra ny fuktspärr på källarväggarna När man arbetar i en befintlig trädgård är det viktigt att ha små och smidiga moderna maskiner för att kunna gräva upp och återställa med minimala störningar och skador på din tomt.
Det kan finnas många förklaringar till fuktskador i källare: - Brister i väggdränering för källarväggar och dräneringsledning - Avsaknad av kapillärbrytande skikt innebär att vatten kan vandra in i väggen och upp genom grundsulor och golv. - Avsaknad av värmeisolering ökar temperaturen och ångtrycket/ånghalten i marken så att vi får inåtgående fuktvandring. - Täta skikt på grundmurens utsida innebär att all fukt måste torka inåt, vilket kan förorsaka fuktproblem, missfärgning m.m. på insidan, framförallt om källarväggens insida är målad. - Mark som lutar mot huset och stuprör som slutar för högt, ger vatten mot källarväggen och kapillärsug in i väggen.
webmaster: teamhalvor ab
A.R.C. Marktjänst   070-6256259
Vi jobbar  med mark....
Välkommen till A.R.C. Marktjänst!
Fuktproblem i källare? Vi hjälper dig med att gräva upp och lägga ny dränering och utföra ny fuktspärr på källarväggarna När man arbetar i en befintlig trädgård är det viktigt att ha små och smidiga moderna maskiner för att kunna gräva upp och återställa med minimala störningar och skador på din tomt.
Det kan finnas många förklaringar till fuktskador i källare: - Brister i väggdränering för källarväggar och dräneringsledning - Avsaknad av kapillärbrytande skikt innebär att vatten kan vandra in i väggen och upp genom grundsulor och golv. - Avsaknad av värmeisolering ökar temperaturen och ångtrycket/ånghalten i marken så att vi får inåtgående fuktvandring. - Täta skikt på grundmurens utsida innebär att all fukt måste torka inåt, vilket kan förorsaka fuktproblem, missfärgning m.m. på insidan, framförallt om källarväggens insida är målad. - Mark som lutar mot huset och stuprör som slutar för högt, ger vatten mot källarväggen och kapillärsug in i väggen.
webmaster: teamhalvor ab